Pomiar karoserii i geometrii

Komputerowy system pomiarowy "Touch"

Komputerowy system pomiarowy TOUCH służy do pomiaru punktów bazowych płyty podłogowej samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli, archiwizacja danych oraz wydruk wyników pomiarów

Pomiar

Pomiaru dokonujemy za pośrednictwem wieloprzegubowego ramienia zakończonego sondą w postaci iglicy. Ramię porusza się we wszystkich kierunkach dzięki czemu do każdego z punktów (nawet najbardziej ukrytych) możemy dotrzeć pod dowolnym kątem. Pomiar następuje przez przyłożenie sondy w środku mierzonego punktu i przyciśnięcie przycisku na ramieniu.

 

Przy punktach w formie otworów (okrągłych, owalnych) pomiaru dokonujemy mierząc 3 – 4 punkty na obwodzie. Komputer na podstawie tych pomiarów odnajduje środek otworu mierzonego.

Mobilność

System TOUCH dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji oraz niebywale prostej metodzie pomiaru umożliwia dokonywanie kontroli karoserii pojazdów praktycznie w dowolnym miejscu w serwisie pozwalającym na dostanie się pod pojazd. Do tego celu nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria (stelaże, stojaki, inne konstrukcje ograniczające poruszanie się pod pojazdem). Pomiaru możemy dokonywać między innymi na:

 

 • dowolnej ramie naprawczej zapewniającej prześwit rzędu 20 cm między ramą a pojazdem

 • dowolnym podnośniku najazdowym

 • dowolnym podnośniku 2-kolumnowym

 • innych podnośnikach

 • na kanale warsztatowym

Szybkość pomiaru

Specyficzne cechy technologiczne pozwoliły na ograniczenie do minimum czasu potrzebnego na pomiar pojazdu oraz czynności z tym związanych. Oto niektóre z nich:

 

 • urządzenie gotowe do dokonania pomiaru zaraz po umieszczeniu go pod samochodem

 • brak akcesoriów dodatkowych (typu prowadnice, listwy, stojaki) wymagających odrębnej kalibracji; bez względu na to czy pomiar jest dokonywany na ramie naprawczej czy na podnośniku, dokonanie pomiaru jest równie łatwe i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych akcesoriów (stojaków, listew, prowadnic itp.)

 • maksymalnie uproszczony sposób dokonywania pomiarów przy jednoczesnym zachowaniu dużej dokładności i powtarzalności pomiarów

 • brak końcówek pomiarowych niepotrzebnie wydłużających pomiar – specjalna uniwersalna sonda pozwala na pomiar punktów bazowych takich jak śrub, nakrętek, otworów, unikając przy tym błędów powstałych z powodu naniesionych mas antykorozyjnych

 • ułatwione dojście do wszelkich trudno dostępnych punktów dzięki ruchomej we wszystkich kierunkach sondzie pomiarowej

 • automatyczne rozpoznanie punktów sygnalizowane sygnałem dźwiękowym przy zbliżeniu się do potencjalnego punktu pomiarowego zapewnia intuicyjnie łatwą i szybką kontrolę całego pojazdu (każdy pracownik serwisu z łatwością może dokonać pomiaru bez konieczności podchodzenia do komputera przy przejściu z punktu do punktu)

 • zintegrowana forma urządzenia ułatwia i przyspiesza jego obsługę – wszystko co jest potrzebne do pomiaru znajduje się na jednym wózku

Zastosowania urządzenia

 • Pomiar płyty podłogowej pojazdów

 • Pomiar części mechanicznych (wahacze, elementy zawieszenia, wózki zawieszenia, itp.) – niekoniecznie zamontowanych na samochodzie

 • Pomiar liniowości amortyzatorów

 • Możliwość wprowadzania dowolnych, własnych punktów zewnętrznych

 • Pomiar ciągły punktów podczas ciągnięcia (w trakcie naprawy blacharskiej)

 • Pomiar nakierowany przy pasowaniu elementów

 • Pomiar przekątnych

 • Pomiary symetryczne

 • Wprowadzanie własnych modeli pojazdów

 • Funkcja archiwizacji oraz wydruku wyników pomiarów

 • Aktualizacja danych pomiarowych poprzez Internet

Dostępne modele urządzeń

TOUCH

System pomiarowy umieszczony jest w szczelnym, zabudowanym wózku doskonale zabezpieczającym przed zapyleniem komputera oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie ma możliwości bezpośredniego dojścia do komputera, zaś monitor znajduje się za przezroczystą osłoną.

W skład urządzenia wchodzą:

 • Bezprzewodowe ramię pomiarowe (komunikacja Bluetooth)

 • solidny, zabudowany, zamykany wózek na wszystkie elementy systemu

 • komputer stacjonarny

 • monitor

 • drukarka atramentowa

TOUCH PORTABLE

System zaprojektowany został w odpowiedzi na sygnały użytkowników w taki sposób, by był możliwie jak najbardziej mobilny i dawał użytkownikowi jak największe możliwości wykorzystania go do różnych celów (przede wszystkim do pełnej diagnozy i oględzin samochodów przed i po naprawie).

 • Zminimalizowane wymiary wózka, zastosowanie przenośnego komputera typu Laptop, małej drukarki oraz dołączenie cyfrowego aparatu fotograficznego czyni system TOUCH PORTABLE potężnym urządzeniem diagnostycznym, wygodnym w użyciu i pozwalającym na pełne wykorzystanie jego możliwości.

 

Urządzenie jest przystosowane do transportowania go w samochodowych typu COMBI. Umożliwia to wykorzystanie systemu w firmach, które posiadają kilka oddziałów, lub przez rzeczoznawców, którzy dokonują oględzin w różnych serwisach.

Wyposażenie systemu TOUCH PORTABLE:

 • Bezprzewodowe ramię pomiarowe (komunikacja Bluetooth)

 • mały wózek na wszystkie elementy systemu przystosowany do transportu w pozycji poziomej

 • komputer przenośny typu LAPTOP

 • drukarka atramentowa

 • cyfrowy aparat fotograficzny

UWAGA! - BEZPŁATNA aktualizacja danych pomiarowych przez okres gwarancji – 24 m-ce.

Informacje i koszty dodatkowe

 • Okresowa kalibracja systemu - brak (system posiada program samokontroli i zerowania – przy każdorazowym uruchomieniu ramię pomiarowe jest kontrolowane i kalibrowane; kalibracja systemu konieczna jest wyłącznie w przypadkach poważnego uszkodzenia ramienia pomiarowego – gdy system samokontroli poinformuje nas o takiej konieczności)
 • Częstość aktualizacji danych - 2 x w roku (co 6 miesięcy)

 • Koszt aktualizacji danych - pierwsze dwa lata użytkowania – w okresie gwarancji BEZPŁATNIE.

 • Sposób aktualizacji - Za pomocą pliku pobieranego z serwera producenta 

Partnerzy