Stacje odwróconej osmozy

Ogólne właściwości:

 

Stacja odwróconej osmozy CAREL współpracuje z nawilżaczami humiFog multizone, mc multizone, heaterSteam i  gaSteam. System może być też używany w połączeniu z systemem chłodzenia adiabatycznego ChillBooster.

Zasilony wodą z sieci, wytwarza wodę demineralizowaną z właściwościami fizycznymi/chemicznymi, objętością strumienia i ciśnieniem odpowiednimi by zasilać nawilżacze. Zaletami produktu są jego kompletność (nie są wymagane dodatkowo zbiorniki czy pompy) i kompaktowe wymiary.

Co to jest odwrócona osmoza?

Jest to proces, w którym uzdatniana woda jest przepompowywana pod wysokim ciśnieniem przez pół-przepuszczalną membranę z porami mniejszymi niż 0.001 μm średnicy: większość rozpuszczonych jonów jest wyłapywana przez membranę i otrzymywana jest względnie czysta woda. Różnica w ilości minerałów w wodzie w porównaniu ze stanem początkowym może wynosić od 95 do 99% lub jeszcze więcej. Automatyczne działania i ograniczone koszty operacyjne (prąd wymagany jedynie do zasilania pompy) sprawiają, że wykorzystanie tego procesu jest dość powszechne. Należy jednak zauważyć, że odwrócona osmoza nie jest idealnym rozwiązaniem w przypadku uzdatniania wody bardzo twardej i/lub wysoce zanieczyszczonej: w takich przypadkach, by wydłużyć żywotność membrany, wodę poddaje się wstępnemu uzdatnianiu (filtrowanie, odżelazianie itp.).

 

Więcej:

 

  • łatwe utrzymanie/rozruch: WTS jest wstępnie skalibrowany by przyspieszyć i ułatwić uruchomienia. Automatyczna funkcja „płukania” wydłuża żywotność membrany i ogranicza konieczność konserwacji
  • oszczędność: korzystając z wieloetapowej pompy odśrodkowej, WTS dostarcza wodę po przejściu procesu odwróconej osmozy o odpowiednim ciśnieniu i objętości strumienia bez konieczności stosowania pomp wzmacniających czy zbiorników ekspansyjnych
  • higieniczność: WTS dostarcza wodę po przejściu procesu odwróconej osmozy tylko wtedy, gdy wymaga tego nawilżacz, co eliminuje potrzebę jej przechowywania. Woda jest także uzdatniana za pomocą systemu dezynfekcji ultrafioletem

Partnerzy