Śrutownica przelotowa, automatyczna

Śrutownica tunelowa - przelotowa, automatyczna z systemem transportu podwieszanego

Tunelowe oczyszczarki z górną prowadnicą są przeznaczone do ciągłej obróbki dużych przedmiotów i konstrukcji stolarskich. Maszyna wyposażona jest w dwie wciągarki, które mogą pracować w parze przy bardzo długich elementach lub indywidualnie przy krótszych przedmiotach. Wirniki są rozmieszczone po obydwu stronach komory śrutowniczej, zapewniając równomierną obróbkę przemieszczających się wewnątrz
materiałów.

Tunel jest wyposażony w komorę wejściową oraz wyjściową odpowiednich rozmiarów, aby zapobiegać wydostawaniu się ścierniwa, podczas przemieszczania obrabianego elementu.
Komora śrutownicza jest w całości pokryta wymiennymi płytami wy konanymi
materiału odpornego na zużycie.

Urządzenie wyposażone jest w zespół filtracyjny o parametrach i filtrach odpowiednio dobranych do rodzaju ścierniwa i rodzaju wykonywanych prac.

Partnerzy