Śrutownica hakowa - zawieszkowa, automatyczna

Śrutownice turbinowe, zawieszkowe - hakowe

Śrutownice  turbinowe, zawieszkowe - hakowe z przenośnikiem typu "Y" 

Automatyczne oczyszczarki hakowe są niezwykle wszechstronnymi urządzeniami, zalecanymi do szerokiej gamy części o różnych rozmiarach i z różnych materiałów. Maszyna wyposażona w 2 wieszaki przytrzymujące części, poruszające się po szynie w kształcie litery Y.

W czasie gdy operator wykonuje załadunek/rozładunek jednego wieszaka, drugi może być poddawany procesowi śrutowania. Wieszak porusza się i obraca wewnątrz komory śrutowniczej, eksponując całą powierzchnię wszystkich części na działanie strumienia ściernego wyrzucanego przez wirniki umieszczone na bocznej ścianie komory śrutowniczej, powodując ciągłą, jednolitą obróbkę całej powierzchni części.
Rozmiar maszyny i ładowność haków zależy od śrutowanych części.

Urządzenie wyposażone jest w zespół filtracyjny z filtrami oczyszczanymi impulsem sprężonego powietrza, o parametrach dobranych odpowiednio do potrzeb procesu oczyszczania i rodzaju wykorzystywanego ścierniwa.

Śrutownica tunelowa - przelotowa, automatyczna z systemem transportu podwieszanego

Tunelowe oczyszczarki z górną prowadnicą są przeznaczone do ciągłej obróbki dużych przedmiotów i konstrukcji stolarskich. Maszyna wyposażona jest w dwie wciągarki, które mogą pracować w parze przy bardzo długich elementach lub indywidualnie przy krótszych przedmiotach. Wirniki są rozmieszczone po obydwu stronach komory śrutowniczej, zapewniając równomierną obróbkę przemieszczających się wewnątrz
materiałów.

Tunel jest wyposażony w komorę wejściową oraz wyjściową odpowiednich rozmiarów, aby zapobiegać wydostawaniu się ścierniwa, podczas przemieszczania obrabianego elementu.
Komora śrutownicza jest w całości pokryta wymiennymi płytami wy konanymi
materiału odpornego na zużycie.

Urządzenie wyposażone jest w zespół filtracyjny o parametrach i filtrach odpowiednio dobranych do rodzaju ścierniwa i rodzaju wykonywanych prac.

Śrutownica ze stołem obrotowym

Śrutownica ze stołem obrotowym są prostym, wszechstronnym oraz tanim rozwiązaniem, odpowiednim do obróbki różnorodnych
części o rozmaitych kształtach i z różnych materiałów. Elementy umieszczane są na stole, który poprzez ruch obrotowy wystawia górną i boczne powierzchnie na działanie strumienia ściernego pochodzącego z jednego lub kilku wirników umieszczonych powyżej.

Zakres średnic stołu od 500 do 2300 mm z maksymalnym obciążeniem aż do 1500 kg. Urządzenie wyposażone jest w kasetę lub rękaw filtracyjny w zależności od potrzeb.

 

Akcesoria:

- Automatycznie otwierane drzwi
- Separator magnetyczny
- Filtr z systemem przeciwpożarowym
- Izolacja akustyczna
- Podwójny stół
- Przesiewacz wibracyjny
- Falownik sterujący prędkością wirnika

Oczyszczarka z taśmą nieckową

Oczyszczarki z taśmą nieckową są używane do obróbki małych i średniej wielkości części wykonanych ze stali, żeliwa, aluminium i mosiądzu. Oczyszczane części są automatycznie lub ręcznie ładowane luzem przy pomocy kubełkowej ładowarki hydraulicznej.
Taśma, wykonana z gumy lub stali, porusza elementami wewnątrz komory śrutowniczej, wystawiając całą powierzchnię części na strumienie ścierne wytwarzane przez wirniki umieszczone powyżej.

Nasze standardowe maszyny obejmują zakres od 40 m3 do 1000 m3 objętości roboczej oraz ładowność od 40 kg do 3000 kg w zależności od modelu.

Gumowa taśma jest wykorzystywana do śrutowania miękkich, małych lub średniej wielkości części; stalowa taśma używana jest dla średnich i dużych elementów.Maszyny te są z powodzeniem używane w odlewnictwie, obróbce cieplnej, malowaniu, formowaniu, kuciu i przycinaniu. Urządzenie wyposażone jest w kasetę lub rękaw filtracyjny w zależności od potrzeb.

 

Akcesoria:


- Separator magnetyczny
- Przesiewacz wibracyjny
- Izolacja akustyczna
- Urządzenia do automatycznego załadunku/rozładunku
- Filtr z systemem przeciwpożarowym
- Falownik sterujący prędkością wirnika

Śrutownice karuzelowe

Śrutownice (Oczyszczarki) karuzelowe są projektowane w celu zapewnienia wysokiej wydajności i może być łatwo dostosowany do zakładów produkcyjnych i malarskich.
Maszyna wyposażona jest w 6/8 wieszaków z uchwytami, które poru szają się takt po takcie wzdłuż zamkniętej pętli. Operacje załadunku/rozładunku w czasie śrutowania.

Wieszaki poruszają się i obracają wewnątrz komory śrutowniczej, odsłaniając całą powierzchnię wszystkich części na działanie strumienia ściernego wyrzucanego przez wirniki umieszczone na bocznej ścianie komory śrutowniczej, powodując ciągłą, jednolitą obróbkę całej powierzchni części za mocowanych na wieszaku. Rozmiar maszyny i ładowność haków zależy od śrutowanych elementów
Urządzenie wyposażone jest w kasetę lub rękaw filtracyjny w zależności od potrzeb.

 

Akcesoria: 

- Wciągnik z silnikiem
- Separator magnetyczny
- Przesiewacz wibracyjny
- Falownik sterujący prędkością wirnika
- Filtr z systemem przeciwpożarowym
- Izolacja akustyczna

Oczyszczarka tunelowa z przenośnikiem rolkowym

Oczyszczarka tunelowa z przenośnikiem rolkowym jest najbardziej odpowiednią maszyną do obróbki płyt, belek, profili i kształtowników.


Elementy umieszczone na płaskim przenośniku rolkowym przechodzą przez wlotową komorę wstępną zapobiegającą wydobywaniu się pyłu
z komory śrutowniczej na zewnątrz, następnie przechodzą przez komorę śrutowniczą, gdzie zespół dokładnie ustawionych turbin zapewnia
najlepszą wydajność i jednolitość śrutowania. Na wylocie tunelu stacja odmuchiwania złożona ze szczotki i zestawu wysokociśnieniowych
dmuchaw usuwa resztki kurzu i ścierniwa z górnej powierzchni elementów.

Przepustowość można regulować przy pomocy falownika.

Urządzenie wyposażone jest w kasetę lub rękaw filtracyjny w zależności od potrzeb.

 

Akcesoria:

- Ława załadunkowa/rozładunkowa
- Izolacja akustyczna
- Falownik do sterowania prędkością turbiny
- Filtr z systemem przeciwpożarowym

Oczyszczarki do drutu

Oczyszczarki do drutu dostępne są w wielu różnych modelach, zaprojektowanych w celu spełnienia różnych wymagań produkcyjnych produktów metalurgicznych.Są dostosowane do ciągarek i ław oraz zapewniają wysoką wydajność produkcji i prędkości posuwu od 15 do 360 m/min.


Walcówka rozwijana ze zwojów, pręt lub profil wchodzi do komory śrutowniczej poprzez serię prowadnic i jest otaczany strumieniem ścierniwa o wysokiej prędkości.


Szereg grodzi kieruje ścierniwo jedynie na obrabiany element, zapobiegając przeciekom oraz umożliwiając uzyskanie żądanej wydajności.Urządzenie wyposażone jest w kasetę lub rękaw filtracyjny w zależności od potrzeb.

 

Akcesoria:

- Falownik do sterowania prędkością turbiny
- Izolacja akustyczna
- Filtr z systemem przeciwpożarowym

Oczyszczarki do czyszczenia form

Oczyszczarka do czyszczenia form

Formy, dwie na raz, są umieszczane na wózkach transportowych o dostosowanych wymiarach. Po ich umiejscowieniu, drzwi zamykają się automatycznie i rozpoczyna się proces śrutowania. Dwie turbiny, po jednym na każdą formę, powoli opuszczają się śrutując wnętrza form.
Turbiny są zamontowane na górze konstrukcji stojaka z automatycznym ruchem góra/dół. Prędkość jest zmienna, w zależności od potrzeb oraz wybranego rodzaju czyszczenia.


Zasilanie turbiny jest ciągłe przez cały cykl pracy i jest zapewnione przez teleskopową rurę zasilającą. Na koniec cyklu czyszczenia, śrutowanie zostaje przerwane, jednocześnie rozpoczyna się proces odpylania i turbiny zatrzymują się.

 

Akcesoria:

- Filtr z systemem przeciwpożarowym
- Izolacja akustyczna

Oczyszczarka tunelowa z metalowym taśmociągiem siatkowym

Oczyszczarka tunelowe z metalowym taśmociągiem siatkowym jest urządzeniem zaprojektowanym do obróbek odlewów aluminiowych, stalowych lub nieżelaznych oraz odkuwek.


Elementy umieszczane są na wysoce odpornym na ścieranie przenośniku siatkowym. Wewnątrz komory śrutowniczej szereg dokładnie rozmieszczonych turbin zapewni najlepszą wydajność i jednorodność obrabianych części. Na końcu zespół czyszczący składający się z serii dmuchaw usuwa pozostałości ścierniwa znajdujące się na górnej powierzchni elementów. Prędkość transportu części można ustawić falownikiem. Urządzenie wyposażone jest w kasetę lub rękaw filtracyjny w zależności od potrzeb.

 

Akcesoria:

- Ława załadunkowa/rozładunkowa
- Filtr z systemem przeciwpożarowym
- Falownik do sterowania prędkością turbiny
- Izolacja akustyczna

Śrutownica do butli

Śrutownice do butli są specjalnie zaprojektowane do obróbki butli o różnych średnicach i długościach. Na wejściu elementy są ładowane na dwustronnie zwężane rolki i automatycznie umieszczane w maszynie śrutującej. Turbina w połączeniu z postępowym ruchem obrotowym cylindrów zapewnia prawidłowe oczyszczenie butli.

Na zakończenie procesu oczyszczone butle opuszczają komorę i są umieszczane na rolkach w celu rozładunku. Urządzenie wyposażone jest w kasetę lub rękaw filtracyjny w zależności od potrzeb.

 

Akcesoria:

- Ława załadunkowa/rozładunkowa
- Izolacja akustyczna
- Falownik do sterowania prędkością turbiny
- Filtr z systemem przeciwpożarowym

Partnerzy