Centralne dystrybutory pary

Ogólne włściwości:

 

ultimateSAM to atmosferyczny lub ciśnieniowy system dystrybucji pary, stworzony by równomiernie i wydajnie dystrybuować suchą parę do przewodów lub centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

SAM to skrót od Short-Absorption Manifold (Kolektor z Krótką Absorpcją) czyli system dystrybucji pary z krótką odległością absorpcji lub nienawilżania (nawet poniżej 0,5 m).

Został dostosowywany „na miarę” do centrali AHU/przewodów wentylacyjnych, zapewniając niski przyrost ciepła (max. 2 °C/4 °F) i niewielki poziom skraplania.

Wszystkie części metalowe umieszczane w AHU/przewodach wykonano ze stali AISI 304 zapewniając higieniczność i trwałość.

Cechy systemu nawilżania ultimateSAM  sprawiają, że spełnia on wszystkie wymagania procesu nawilżania w AHU/przewodach wentylacyjnych, gwarantując projektantom, instalatorom i serwisantom najlepsze rozwiązania. Szeroka gama produktów i wybór różnych wydajności jak i liczne opcje dodatkowe pozwalają na wykorzystywanie systemu dla różnych potrzeb, wliczając szpitale, przemysł farmaceutyczny, biblioteki, muzea, biura, centra handlowe, centra danych, telekomunikacja i wiele innych.

 

Więcej:

 •  dysze rozmieszczone na całej wysokości przewodów dystrybuują parę równomiernie, zapewniając bardzo krótki dystans nienawilżany;
 •  energooszczędność dzięki izolacji przewodów, ograniczeniu nagrzewania powietrza i skraplania;
 •  higieniczność: ultimateSAM wykonany jest ze stali AISI 304;
 •  ultimateSAM może być zakupiony z zaworami z elektrycznymi siłownikami dla precyzyjnej regulacji przepływu pary w centrali AHU/przewodach;
 •  możliwe są różne konfiguracje ultimateSAM do zastosowań z wysokim poziomem przepływu pary lub gdy wymagany jest szczególnie krótki dystans nienawilżany;
 •  wersja z jednym przewodem jest izolowana i wyposażona w kolektor, który także wyłapuje parę;
Nawilżacze gazowe

Ogólne właściwości:

 

Bogate doświadczenie CAREL w sektorze nawilżaczy pozwoliło na opracowanie gaSteam, gamy nawilżaczy gazowych dostępnych jako modele 45, 90 i 180 kg/h. gaSteam pracuje na gazie ziemnym lub LPG, wyposażony jest w zawansowany elektroniczny sterownik umożliwiający pracę z innymi rodzajami gazu poprzez dostosowanie parametrów palnika.

Wyjątkowy projekt wymiennika ciepła zapewnia bardzo wysoką wydajność (94-96%) i łatwość utrzymania.

Wykonany ze stali nierdzewnej, zapewnia trwałość systemu nawet w trudnych warunkach pracy.

Różnica w cenie pomiędzy gazem a elektrycznością czyni gaSteam idealnym rozwiązaniem dla zastosowań z większymi obciążeniami, gdy produkcja pary wymagana jest przez wiele godzin w ciągu dnia, umożliwiając oszczędności rzędu tysięcy Euro rocznie. Ciągła regulacja przepływu pary oznacza, że urządzenie to jest także odpowiednie dla zastosowań precyzyjnych. gaSteam może pracować z bieżącą wodą pitną lub wodą demineralizowaną. Łatwy w montażu, zawiera szczelną komorę spalania z palnikiem z podmieszaniem oraz zawór gazowy z podwójnym zamknięciem mechanicznym; ponadto wyposażony jest wiele zabezpieczeń i posiada certyfikaty ETL i CE (wydane przez TÜV-DVGW).

 

Więcej:

 

 • Ciągła regulacja od 25 do 100% (12.5% dla modelu 180 kg/h);
 • dokładność: ± 2% RH;
 • podmieszanie, szczelna komora spalania z wymuszoną wentylacją;
 • kontrolny zawór powietrze/gaz z podwójnym zamknięciem;
 • nierdzewny kocioł i wymiennik ciepła;
 • funkcja wstępnego podgrzewania dla przyspieszenia reakcji;
 • praca z wodą bieżącą lub pitną. Sterownik można ustawić do pracy z wodą zmiękczoną, w granicach opisanych w tablicach;
 • funkcja ochrony przed zamarzaniem;
 • czujnik temperatury gazu w kominie wykrywający awarie i wcześnie ostrzegający o nadmiarze kamienia na wymienniku ciepła;
 • wykrywacz płomieni w palniku zamykający dopływ gazu w razie awarii;
 • opatentowany system AFS przeciw powstawaniu piany z odpowiednim czujnikiem;
 • wielo zakresowy czujnik poziomu wody;
 • automatyczne spuszczanie wody po 3 dniach nieaktywności;
 • automatyczny system kontroli przewodności wody zapobiegający korozji;
 • niska emisja tlenków węgla;
Nawilżacze grzałkowe

Ogólne właściwości:

 

Nawilżanie grzałkami izotermicznymi staję się coraz powszechniejsze w warunkach gdy:

• wilgotność musi być dokładnie kontrolowana (muzea, laboratoria, pomieszczenia czyste);

• cykliczna konserwacja musi być minimalizowana (z użyciem wody demineralizowanej);

• jakość wody nie jest stała lub stanowi problem (na przykład na statkach);

 

Nawilżacze z grzałkami zanurzonymi, w odróżnieniu od jednostek z zanurzonymi elektrodami, mogą pracować z wykorzystaniem wody demineralizowanej, ponieważ nie korzystają z elektrycznej przewodności wody. Cykliczna konserwacja może być zatem znacznie ograniczona dzięki niewielkim osadom kamienia. Z drugiej strony, elementy oporowe muszą być stale całkowicie zanurzone w wodzie by zapobiegać przegrzaniu (inaczej niż w jednostkach z elektrodami, gdzie poziomem wody reguluje się natężenie strumienia pary).

Dlatego praca nawilżaczy z zanurzonymi grzałkami wymaga czujników poziomu wody (zapewniających całkowite zanurzenie) jak i elementów (przekaźników półprzewodnikowych) precyzyjnie regulujących natężenie pary poprzez cykle pracy.

Te charakterystyki sprawiają, że jednostki z grzałkami są bardziej złożone od ich odpowiedników z elektrodami, ale też  ich praca nie zależy od jakości wody i można nimi dokładniej sterować. Dodatkowo, ponieważ nawilżacze z grzałkami mogą się przegrzewać, jakość wykonania i stosowanie systemów bezpieczeństwa są niezbędne by zapewnić niezawodną pracę z upływem czasu. Nawilżacze z zanurzonymi grzałkami firmy CAREL należą do gamy produktów heaterSteam.

 

Więcej:

 

Nowa gama heaterSteam, wykorzystuje cechy ostatniej generacji Carel sterowników elektronicznych, reprezentując ostatni krok rozwoju nawilżania grzałkowego determinując wytrzymałość, wydajność i wszechstronność.

 • Ultra-wytrzymały titanium lub Incoloy® heaters
 • Wyjątkowa wydajność: ±1%  punkt nastawy wilgotości
 • Wszechstronność: jednostki pracują z każdym typem wody
Nawilżacze elektrodowe

Ogólne właściwości:

 

Działanie izotermicznych nawilżaczy elektrodowych opiera się na prostej zasadzie fizyki. Jako, że standardowa woda pitna zawiera pewną ilość soli mineralnych, a więc posiada pewną przewodność, połączenie napięcia do metalowych elektrod zanurzonych w wodzie wytwarza prąd, który podgrzewa wodę (efekt Joule’a) do momentu zagotowania tworząc parę.

Ilość wytworzonej pary jest proporcjonalna do ilości prądu, która jest z kolei proporcjonalna do poziomu wody.

Prąd elektryczny mierzony jest za pomocą transformatora: zmieniając poziom wody za pomocą zaworu elektromagnetycznego i z powodu procesu parowania, prąd i produkcja pary mogą być regulowane. Z powodu parowania poziom wody obniża się i musi być uzupełniany. Ponieważ wyprodukowana para nie zawiera soli mineralnych, koncentracja soli w wodzie i jednocześnie jej przewodność rosną. Dlatego woda musi być co jakiś czas rozcieńczana poprzez wypuszczanie części za pomocą pompy spustowej i uzupełnianie świeżą wodą. Dodatkowo z czasem odkładający się kamień przykrywa część cylindra, który należy wówczas wymienić lub wyczyścić. Zasada jest prosta, jednak stworzenie izotermicznego nawilżacza elektrodowego zapewniającego bezpieczeństwo i niezawodność z upływem czasu wymaga dokładnej analizy i testów.

W porównaniu z nawilżaczami grzałkowymi czy gazowymi, nawilżacze elektrodowe:

• można nabyć niższym kosztem;

• działają z wodą pitną (nie musi być całkowicie demineralizowana czy zmiękczana);

• wymagają okresowej wymiany (lub czyszczenia) cylindra;

• posiadają możliwość regulacji przydatnej w użytkowaniu w warunkach domowych czy przemysłowych, bez wygórowanych wymagań.

CAREL produkuje izotermiczne nawilżacze elektrodowe od ponad 30 lat i może korzystać z doświadczenia w dziedzinie elektronicznych kontrolerów: precyzyjna kontrola, niezawodna elektronika i zaawansowane i kompletne oprogramowanie kontrolne.

Oferta CAREL w dziedzinie izotermicznych nawilżaczy elektrodowych składa się z modeli humiSteam i compactSteam.

 

Więcej:

 • System AFS (Anti Foaming System): wykrywa pianę by zapobiegać powstawaniu skroplin wraz z parą;
 • Działa z wodą bieżącą o przewodności od 75 do 1250 µs/cm a oprogramowanie kontrolne automatycznie dostosowuje pracę na podstawie właściwości wody, optymalizując czas pracy bez konieczności serwisowania.
 • Duże cylindry, ocynkowane elektrody i filtr przeciw osadzaniu się kamienia na dnie dla wydłużenia czasu pracy bez konieczności serwisowania; dostępne także cylindry otwierane
 • Produkcja pary z możliwością ciągłej regulacji od 20% do maksymalnej wydajności (10% dla modeli z dwoma cylindrami);
 • Wbudowany czujnik przewodności i oprogramowanie kontrolne optymalizujące zużycie energii i koszty utrzymania, zapewnia wydajną pracę w ciągu całego okresu użytkowania cylindra;
 • Automatyczne spuszczanie wody po 3 dniach nieaktywności
 • Wybór pomiędzy trzema kontrolerami: „Y” (proporcjonalny lub ON/OFF z zewnętrznego kontrolera i wyświetlacz ikon), „X” (regulacja za pomocą wbudowanego kontrolera opartego na technologii pCO i alfanumeryczny i graficzny wyświetlacz z rozszerzonymi komunikatami tekstowymi),  „W” (podobny do „X” ale dedykowany dla kąpieli parowych);
 • Model „X” zarządza czujnikiem ograniczającym maksymalną wilgotność względną na wyjściu, zapobiegając tworzenie się skroplin w przewodach.

 

 

 

Partnerzy