Nawilżacze odśrodkowe

Ogólne właściwości:

 

humiDiskt to mały, ale solidny nawilżacz wykorzystujący wirujący dysk, który atomizuje wodę i zamienia ją w mgiełkę drobnych kropelek, która jest rozpylana przez wbudowany wentylator i parując nawilża i ochładza powietrze.

Bardzo niskie zużycie energii

humiDisk to prosty, oszczędny i łatwy w utrzymaniu system nawilżania, zużywający jedynie 220 W dla wydajności 6.5 kg/h (31 W dla modelu 1.0 kg/h).

Higieniczność

Zbiornik wody humiDisk zawiera jedynie 0,055 litra wody, która jest atomizowana, dla najwyższych wydajności, w zaledwie 30s dla modelu 6,5 kg/h i 3 minuty dla modelu 1 kg/h. Woda w zbiorniku jest zatem przetwarzana bardzo szybko co oznacza, że nawilżacz pracuje używając jedynie świeżej bieżącej wody, zapewniając bardzo higieniczne warunki pracy.

Regulowana wydajność(tylko humiDisk65)

Praca humiDisk65 kontrolowana jest przez elektroniczny układ wyposażony w trymer ustawiający wydajność nawilżania, od 1,1 do 6,5 kg/h, co pozwala wykorzystywać go do wszelkich zastosowań.

Automatyczne cykle płukania (tylko humiDisk65)

Układ, poza kontrolowaniem normalnej pracy nawilżacza, wykonuje też cykle płukania zbiornika podczas uruchamiania urządzenia i cykle opróżniania gdy nawilżanie przestaje być konieczne. Zapobiega to długotrwałemu przetrzymywaniu stojącej wody w zbiorniku.

Ważne: by zapewnić jeszcze bardziej higieniczne warunki, korzystając z panelu sterowania CAREL, nawilżacz płucze też zbiornik na początku każdego cyklu nawilżania.

Woda

humiDisk może używać zarówno wody bieżącej jak i uzdatnianej. Ilość i rodzaj minerałów rozpuszczonych w wodzie wpływa na częstotliwość cyklicznych przeglądów i ilość generowanego pyłu. By zapewnić optymalne warunki pracy stosować należy wodę demineralizowaną (nie zmiękczoną, ponieważ to nie ogranicza ilości soli mineralnych w wodzie). W każdym przypadku powinno się przestrzegać standardu UNI8884 „Właściwości i uzdatnianie wody w obwodach chłodzących i nawilżających”, zgodnie z którym główne właściwości wody to przewodność < 100 μS/cm i całkowita twardość <5 °fH (50 ppm CaCO3). Podobne wymagania wymienia się też w standardach VDI6022, VDI3803.

 

Więcej:

 

 • prostota: wymaga jedynie źródła zasilania 230 Vac, dostępu do wody bieżącej i kanalizacji: działa w trybie włączony/wyłączony;
 • higieniczność: bardzo mały zbiornik na wodę, tylko 55 ml; procedura płukania podczas włączenia; opróżnianie na końcu cyklu nawilżania; płukanie na początku każdego cyklu (tylko z panelem sterowania CAREL);
 • modułowość: 1 lub 2 nawilżacze humiDisk65 mogą być sterowane równolegle za pomocą specjalnego panelu sterowania lub do 10 nawilżaczy humiDisk10 za pomocą higrostatu CAREL
Nawilżacze ultradźwiękowe

Ogólne właściwości:

 

Nowa gama produktów humiSonic składa się z dwóch wersji, mogących zaspokoić każdą potrzebę: humiSonic compact, dość mały dla montażu na klimakonwektorze i humiSonic direct dla dystrybucji wilgoci w pomieszczeniu.

Nawilżacze ultradźwiękowe wyposażone są w mały zbiornik wody z piezoelektrycznym przetwornikiem na dnie. Przetwornik wibruje z wysoką częstotliwością (1,65 miliona / sekundę), niepozwalającą na ruch wody z powodu jej masy inercyjnej. W cyklu negatywnej amplitudy przetwornika powstaje próżnia generująca mikroskopijne bąbelki, wypychane na powierzchnie wody podczas cyklu pozytywnej amplitudy. Jest to tak zwany efekt kawitacyjny.

Podczas tego procesu, przecinające się fale dźwiękowe powstające bezpośrednio pod powierzchnią wody powodują oddzielanie się bardzo drobnych kropel wody, tworzących mgiełkę natychmiast absorbowaną przez powietrze.

Ta ultradźwiękowa technologia stosowana w nawilżaczach CAREL jest wydajna, niezawodna i wszechstronna:

 • wydajna, ponieważ nawilżacze ultradźwiękowe gwarantują 90% oszczędność energii w porównaniu ze zwykłymi nawilżaczami parowymi;
 • niezawodna, ponieważ humiSonic  gwarantuje 10 000 godzin pracy przy zastosowaniu wody demineralizowanej;
 • wszechstronna, dzięki rozmiarowi generowanych kropel (średnia przekątna 5 µm). Ta podstawowa cecha gwarantuje bardzo szybką absorpcje atomizowanej wody w pomieszczeniu lub przewodzie, zapobiegając skraplaniu.

 

Więcej:

 

 • System AFS (Anti Foaming System): wykrywa pianę by zapobiegać powstawaniu skroplin wraz z parą;
 • Działa z wodą bieżącą o przewodności od 75 do 1250 µs/cm a oprogramowanie kontrolne automatycznie dostosowuje pracę na podstawie właściwości wody, optymalizując czas pracy bez konieczności serwisowania.
 • Duże cylindry, ocynkowane elektrody i filtr przeciw osadzaniu się kamienia na dnie dla wydłużenia czasu pracy bez konieczności serwisowania; dostępne także cylindry otwierane
 • Produkcja pary z możliwością ciągłej regulacji od 20% do maksymalnej wydajności (10% dla modeli z dwoma cylindrami);
 • Wbudowany czujnik przewodności i oprogramowanie kontrolne optymalizujące zużycie energii i koszty utrzymania, zapewnia wydajną pracę w ciągu całego okresu użytkowania cylindra;
 • Automatyczne spuszczanie wody po 3 dniach nieaktywności
 • Wybór pomiędzy trzema kontrolerami: „Y” (proporcjonalny lub ON/OFF z zewnętrznego kontrolera i wyświetlacz ikon), „X” (regulacja za pomocą wbudowanego kontrolera opartego na technologii pCO i alfanumeryczny i graficzny wyświetlacz z rozszerzonymi komunikatami tekstowymi),  „W” (podobny do „X” ale dedykowany dla kąpieli parowych);
 • Model „X” zarządza czujnikiem ograniczającym maksymalną wilgotność względną na wyjściu, zapobiegając tworzenie się skroplin w przewodach.
Nawilżacze na sprężone powietrze i atomizery wody

Ogólne właściwości:

 

Nawilżacze na sprężone powietrze są idealnym rozwiązaniem nawilżania, gdy dysponuje się dostępem do niego. Często taki dostęp jest w przemyśle, nawet jeśli systemy nawilżające są często wyposażone w dedykowaną sprężarkę powietrza. Nawilżacz składa się z szafy wyposażonej w elektroniczny kontroler, który wykorzystując dwa niezależne połączenia z sieciami dostarcza do rozpylających dysz sprężone powietrze i wodę pod odpowiednim ciśnieniem dla zapewnienia optymalnych warunków pracy.  Urządzenia mogą być instalowane wewnątrz centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub bezpośrednio w pomieszczeniach wymagających kontroli wilgotności. Największą zaletę takich atomizerów jest niesłychanie mały rozmiar generowanych kropel i ich całkowite mieszanie się ze sprężonym powietrzem, które dzięki swojej prędkości rozprowadza mgiełkę po pomieszczeniu umożliwiając szybką absorpcję. Jednostki te mogą być stosowane do bezpośredniego ochładzania pomieszczeń. Są idealne dla przemysłu tekstylnego, przetwarzania drewna i papieru, magazynów gdzie prawie zawsze możliwy jest dostęp do sprężonego powietrza.

mc multizone wyposażono w elektroniczny kontroler sterujący doprowadzaniem wody i sprężonego powietrza do dyszy. Atomizacja wody sterowana jest sygnałem z kontrolera zewnętrznego lub, w przypadku jednostek wolnostojących, by utrzymać nastawioną wilgotność/temperaturę. Jednostka zarządza także serią automatycznych cykli, takich jak czyszczenie i płukanie dyszy.

System może kontrolować wilgotność niezależnie w wielu strefach (w pomieszczeniach, centralach AHU, chłodniach) z wykorzystaniem konfiguracji master/slave. Taka struktura posiada jedną jednostkę typu master i wiele typu slave (do 5) połączonych poprzez pLAN. Jednostka master wyposażona jest w wyświetlacz pozwalający na sprawdzenie odczytów, statusów i komunikatów na temat systemu. Jednostki slave posiadają własny wewnętrzny kontroler i mogą być ustawione by kontynuować pracę nawet, jeśli połączenie z elementem master zostanie przerwane.

 

Więcej:

Konfiguracja master/slave pozawala uzyskać:

 • Wysoką wydajność: zastosowania w pomieszczeniach lub przewodach wentylacyjnych wymagających wydajności nawilżania ponad 230 kg/h to jest użycia więcej niż jednej jednostki mc. Sygnały sterujące (czujniki, sygnały zewnętrzne, czujniki ograniczające) podłączane są tylko do urządzenia master. Grupa urządzeń master/slave zapewnia wydajność nawilżania/chłodzenia proporcjonalną do wymagań i ich wydajności. Pozwala to na stworzenie systemu o wydajności do 1380 kg/h;
 • Zastosowania wielostrefowe: zastosowania w wielu strefach, pomieszczeniach, przewodach, z indywidualną nastawą wilgotności/temperatury dla każdego miejsca. Wszystkie parametry, informacje o statusie i komunikaty dla każdej jednostki mogą być sprawdzane i edytowane poprzez interfejs użytkownika urządzenia master. Instalacje na dużych powierzchniach można podzielić na strefy, każda z własnym czujnikiem wilgotności/temperatury, stosując wielostrefowy układ maser slave. 
 • System automatycznego samo czyszczenia dyszy: każde urządzenie, master i slave, okresowo aktywuje cykl suszenia i czyszczenia dyszy atomizujących. Specjalny tłok czyszczący w dyszy jest cyklicznie wciskany, przez sprężynę do wylotu dyszy, usuwając sole mineralne i znacząco obniżając potrzebę ręcznego czyszczenia.

 

Nawilżacze wysokociśnieniowe

Ogólne właściwości:

 

Wodne nawilżacze wysokociśnieniowe wykorzystują potencjalny transfer energii do wody przez specjalną pompę objętościową w postaci wysokiego ciśnienia (zazwyczaj 70 barów), by otrzymać wysoko rozpyloną zawiesinę poprzez specjalne dysze.

 

Nawilżacze te najczęściej stosuje się w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych (AHU), z zainstalowanym systemem wody pod ciśnieniem. W przemyśle przetwarzającym drewno i papier, czy w przemyśle tekstylnym, z systemu korzysta się często by rozpylać zatomizowaną wodę bezpośredni do pomieszczeń. Oprócz kontroli wilgotności, nawilżacze wysokociśnieniowe są najlepszym rozwiązaniem pozwalającym w pełni wykorzystać potencjał chłodzenia adiabatycznego, zarówno bezpośrednio i pośrednio, w centralach lub w pomieszczeniach, jak w przypadku obiektów przemysłowych i dużych przestrzeni publicznych, jak miejskie dworce kolejowe i lotniska.

 

Jednym z kluczowych aspektów jest higieniczność, jaką nawilżacze wysokociśnieniowe muszą zapewniać tam gdzie mają zastosowanie. Zarządzanie cyklami płukania, używanymi materiałami i konfiguracja systemem dystrybucji zatomizowanej wody są głównymi cechami, które gwarantują, że nawilżacze CAREL spełniają najbardziej rygorystyczne regulacje dotyczące higieny (VDI6022). humiFog multizone to nowa generacja nawilżaczy wysokociśnieniowych.

 

Pompa objętościowa dostarcza wodę pod ciśnieniem do systemu dystrybucji składającego się z dyszy atomizujących wodę na bardzo drobne krople, które są absorbowane przez powietrze na bardzo krótkim dystansie.

 

Oszczędność energii

humiFog zużywa energię jedynie by zasilić pompę wody, tylko 4 waty na każdy l/h wydajności. Chłodzenie latem odbywa się dzięki obniżaniu entalpii powietrza, a nawilżanie zimą może wykorzystywać energię termiczną niskich temperatur. W ten sposób zużycie energii jest minimalizowane. Dodatkowo, inwerter wykorzystywany jest by regulować prędkość pompy, umożliwiając bardziej dokładną kontrolę jak i jeszcze niższe zużycie energii.

 

Więcej:

 • Bardzo niskie zużycie energii: zużywa tylko 4W na l/h wydajności, mniej niż 1% jakiegokolwiek nawilżacza parowego.
 • Tryb pracy lato/zima: nawilża powietrze w zimie, ochładza powietrze latem poprzez bezpośrednie i pośrednie chłodzenie adiabatyczne.
 • Wybór modeli: jedno lub wielo strefowe spełniające różne wymagania.
 • Wysoka wydajność: modele standardowe dostępne są z wydajnością od 100 do 600 kg/h a modele na zamówienie do 5000 kg/h.
 • Wysoki poziom higieniczności: odpowiedni dla zastosowań wymagających wysokiego poziomu higieny.
 • Dostępna wersja „bez silikonowa” ze stalową pompą dla zastosowań w malowaniu.

 

Atomizery – chłodzenie adiabatyczne

Ogólne właściwości:

 

"Chłodzenie adiabatyczne" to proces, w którym woda ochładza powietrze poprzez parowanie. By mógł on zachodzić samoczynnie, bez udziału energii z zewnątrz, woda musi być zatomizowana w powietrzu do postaci bardzo drobnych kropel, które mając niższe napięcie powierzchniowe niż otaczające je powietrze wyparowują.

Dlaczego powietrze się ochładza?

Udział energii z zewnątrz nie jest konieczny, jednak z uwagi na jego właściwości, proces parowania wody wymaga pewnej ilości energii. Ta energia czerpana jest z samego powietrza, które by wchłonąć wodę musi uwolnić ciepło jawne, obniżając tym samym swoją temperaturę.

Każdy kilogram wyparowującej wody pochłania 0,69 kW ciepła z powietrza. W ten sposób otrzymywany jest podwójny efekt nawilżania i ochładzania powietrza poprzez proces Chłodzenia adiabatycznego, który jest pożądany w wielu zastosowaniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Oszczędność energii

Szybki rozwój chłodzenia adiabatyczne w zastosowaniach HVAC z pewnością spowodowany jest jego niskim zużyciem energii. Jeśli porównamy koszty energii związane z Chłodzeniem Adiabatycznym z innymi typami przetwarzania powietrza (np. nawilżanie parą lub chłodzenie chillerami), oszczędność energii jest znacząca. Wymagana jest jedynie energia do sprężania wody dostarczanej do dysz atomizera przez pompę. Zużycie energii to około 4 do 8 W na każdy l/h zatomizowanej wody. optiMist CAREL to kompletna gama produktów wykorzystujących zasady chłodzenia adiabatycznego i wszystkie jego zalety. Standardowe komponenty tych produktów to:

Szafa, zawierająca pompę sprężającą wodę, inwerter i elektroniczny kontroler stale regulujący produkcję atomizowanej wody;

Dysze atomizera, atomizujące wodę do postaci niezwykle drobnych kropel (rzędu setnych części milimetra), poszerzające powierzchnię wymiany ciepła.

System dystrybucji, składający się z kolektorów ze stali nierdzewnej, dysz atomizera i zaworów odpływu gwarantujących skuteczne opróżnianie.

Atomizery Optimist CAREL to kompletna gama produktów wykorzystujących zasadę chłodzenia adiabatycznego i wszystkie jego zalety. Standardowe komponenty tych produktów to:

 • Szafa, zawierająca pompę sprężającą wodę, inwerter i elektroniczny sterownik stale regulujący produkcję atomizowanej wody;
 • Dysze atomizera, atomizujące wodę do postaci niezwykle drobnych kropel (rzędu setnych części milimetra), poszerzające powierzchnię wymiany ciepła.
 • System dystrybucji, składający się z kolektorów ze stali nierdzewnej, dysz atomizera i zaworów odpływu gwarantujących skuteczne opróżnianie.

 

Więcej:

 

 • oszczędność energii: połączenie adiabatycznego nawilżania i chłodzenia adiabatycznego w jednym globalnym rozwiązaniu dla oszczędności energii w centralach AHU;
 • Kontrola spadku ciśnienia: optiMist gwarantuje rzeczywistą oszczędność energii, zapewniając bardzo niski spadek ciśnienia na wentylatorach (30 Pa);
 • Kontrolowana atomizacja: by w pełni wykorzystać potencjał chłodzenia adiabatycznego bez strat, bardzo istotna jest dokładna kontrola ilości atomizowanej wody, w każdym momencie. Łącząc działanie inwertera i obwodów regulujących, optiMist może dokładnie śledzić ustawienia temperatury i wilgotności;
 • Higieniczność: dzięki zastosowanym materiałom, projektowi systemu dystrybucji bez punktów zastojowych i systemowi automatycznego płukania zarządzanego przez sterownik elektroniczny, optiMist jest higienicznym rozwiązaniem dla potrzeb adiabatycznego nawilżania i chłodzenia adiabatycznego w ramach AHU.

Partnerzy