Komory śrutownicze

W swojej ofercie posiadamy profesjonalne komory śrutownicze o gabarytach oraz wyposażeniu dostosowanych zarówno do piaskowania / śrutowania elementów o niewielkich gabarytach jak również dużych elementów i pojazdów do śrutowania.

W ofercie posiadamy kompletne komory śrutownicze, jak również oddzielne elementy instalacji czy kabin / komór, jak: odpylacze, wentylatory, kompletne zespoły wentylacyjne, oświetlenie do komór śrutowniczych, osłony ścian, oczyszczarki, piaskarki, zawory do ścierniwa, węże gumowe do ścierniwa i sprężonego powietrza, oraz wiele innych. 

W celu uzyskania oferty cenowej prosimy o złożenie zapytania lub odzwiedzić nasz SKLEP ONLINE

Budowa komory do piaskowania - śrutowniczej:

  • Konstrukcja nośna kabiny wykonana jest z z konstrukcji stalowej, ocynkowanej lub na życzenie malowanej na kolor szary lub biały. 
  • Ściany kabiny  wykonane są z paneli z profilowanej blachy stalowej, zależnie od wariantu z wypełnieniem wełną mineralną lub bez  wypełnienia. 
  • Zabezpieczenie ścian od wewnątrz płytami z gumy swobodnie zawieszonych w niewielkiej odległości od ściany. Stosowane pyty gumowe posiadają dużą zawartość kauczuku w celu zapewnienia jej elastyczności i trwałości. Zależnie od wyboru, płyty mogą być wykonane w kolorze czarnym lub białym. Łatwy system mocowania umożliwia swobodną wymianę. 
  • Drzwi wjazdowe / brama główna - w formie bramy elektrycznie rolowanej lub drzwi skrzydłowych, w każdum przypadku zabezpieczonych od wewnątrz gumą. 
  • Drzwi serwisowe z oknem inspekcyjnym - zamontowane najczęściej w ścianach bocznych, pełnią funkcję drzwi ewakuacyjnych. Zabepieczone od wewnątrz gumą. Okno inspekcyjne w wykonaniu ze szkłem bezpiecznym, z dodatkowym włazem zasłąniającym okno gdy nie jest używane. 

Odzysk i recyrkulacja ścierniwa w komorach do piaskowania i śrutowania:

Z automatycznym, pełnym odzyskiem / recyrkulacją ścierniwa

Kabiny z systemem zgarniaczy zmaontowanych na całej części podłogi komory do piaskowania / śrutowniczej pod okratowaniem podłogowym, zgarniającym ścierniwo do dołu zasypowego, które następnie jest transportowane pionowym podajnikiem kubełkowym lub pneumatycznie do separatora ścierniwa a następnie - po oczyszczeniu z zanieczyszczeń i pyłu - trafia do oczyszczarki w celu ponownego wykorzystania w procesie oczyszczania strumieniowo - ściernego; Tego typu komory śrutownicze poswalają na maksymalne wykorzystanie stanowiska pracy dzięki wyeliminowaniu procesu zbierania ścierniwa i zasypywania oczyszczarki ręcznie po każdym procesie śrutowania. Separator zapewnia skuteczne oczyszczenie ścierniwa przez oczyszczenie go z pyłów oraz grubszych zanieczyszczeń jak kawałki rdzy, blachy i inne ciała stałe. Dzięki temu Zapylenie w kabinie jest mniejsze niż w kabinach bez zastosowania separatora. 

Z częściowym odzyskiem / recyrkulacją ścierniwa:
  • z częściowym odzyskiem / recyrkulacją ścierniwa: kabiny z systemem zgarniaczy zmaontowanych na części powierzchni podłogi, lub wyłącznie z systemem pionowego transportu ścierniwa, co ułatwia i przyspiesza pracę względem kabin z oczyszczarką zasypywaną ręcznie. Operator oczyszczarki każdorazowo po zakończonym procesie śrutowania zgarniają ścierniwo (elektrokorund lub śrut) do zgarniacza lub otworu w podłodze, skąd ścierniwo  jest dalej transportowane do separatora, oczyszczane i przesypywane do oczyszczarki w celu ponownego wylorzystania w procesie obróbki strumieniowo - ściernej. Separator zapewnia skuteczne oczyszczenie ścierniwa przez oczyszczenie go z pyłów oraz grubszych zanieczyszczeń jak kawałki rdzy, blachy i inne ciała stałe. Dzięki temu Zapylenie w kabinie jest mniejsze niż w kabinach bez zastosowania separatora. 
  • bez odzysku ścierniwa: kabiny bez systemu odzysu i recyrkulacji ścierniwa. Operator kabiny (oczyszczarki) każdorazowo po zakończonym procesie śrutowania zbiera ścierniwo ręcznie a następnie zasypuje zbiornik oczyszczarki w celu ponownego wylorzystania w procesie obróbki strumieniowo - ściernej. W tym rozwiązaniu ścierniwo jest wyłącznie oczyszczane z dużych zanieczyszczeń (kawałków blachy, elementów metalowych itp.) przez zastosowanie sita stalowego montowanego na oczyszczarce. Niestety pył i inne drobniejsze zanieczyszczenia pozostają w ścierniwie, trafiając ponownie do oczyszczarki, i do komory śrutowniczej, co zwiększa zapylenie w komorze. 

 

Bez odzysku ścierniwa:

Kabiny bez systemu odzysu i recyrkulacji ścierniwa. Operator kabiny (oczyszczarki) każdorazowo po zakończonym procesie śrutowania zbiera ścierniwo ręcznie a następnie zasypuje zbiornik oczyszczarki w celu ponownego wylorzystania w procesie obróbki strumieniowo - ściernej. W tym rozwiązaniu ścierniwo jest wyłącznie oczyszczane z dużych zanieczyszczeń (kawałków blachy, elementów metalowych itp.) przez zastosowanie sita stalowego montowanego na oczyszczarce. Niestety pył i inne drobniejsze zanieczyszczenia pozostają w ścierniwie, trafiając ponownie do oczyszczarki, i do komory śrutowniczej, co zwiększa zapylenie w komorze. 

Proponowane komory śrutownicze mogą być wykonane w następujących wariantach:

  • z automatycznym, pełnym odzyskiem / recyrkulacją ścierniwa: kabiny z systemem zgarniaczy zmaontowanych na całej części podłogi komory do piaskowania / śrutowniczej pod okratowaniem podłogowym, zgarniającym ścierniwo do dołu zasypowego, które następnie jest transportowane pionowym podajnikiem kubełkowym lub pneumatycznie do separatora ścierniwa a następnie - po oczyszczeniu z zanieczyszczeń i pyłu - trafia do oczyszczarki w celu ponownego wykorzystania w procesie oczyszczania strumieniowo - ściernego; Tego typu komory śrutownicze poswalają na maksymalne wykorzystanie stanowiska pracy dzięki wyeliminowaniu procesu zbierania ścierniwa i zasypywania oczyszczarki ręcznie po każdym procesie śrutowania. Separator zapewnia skuteczne oczyszczenie ścierniwa przez oczyszczenie go z pyłów oraz grubszych zanieczyszczeń jak kawałki rdzy, blachy i inne ciała stałe. Dzięki temu Zapylenie w kabinie jest mniejsze niż w kabinach bez zastosowania separatora. 
  • z częściowym odzyskiem / recyrkulacją ścierniwa: kabiny z systemem zgarniaczy zmaontowanych na części powierzchni podłogi, lub wyłącznie z systemem pionowego transportu ścierniwa, co ułatwia i przyspiesza pracę względem kabin z oczyszczarką zasypywaną ręcznie. Operator oczyszczarki każdorazowo po zakończonym procesie śrutowania zgarniają ścierniwo (elektrokorund lub śrut) do zgarniacza lub otworu w podłodze, skąd ścierniwo  jest dalej transportowane do separatora, oczyszczane i przesypywane do oczyszczarki w celu ponownego wylorzystania w procesie obróbki strumieniowo - ściernej. Separator zapewnia skuteczne oczyszczenie ścierniwa przez oczyszczenie go z pyłów oraz grubszych zanieczyszczeń jak kawałki rdzy, blachy i inne ciała stałe. Dzięki temu Zapylenie w kabinie jest mniejsze niż w kabinach bez zastosowania separatora. 
  • bez odzysku ścierniwa: kabiny bez systemu odzysu i recyrkulacji ścierniwa. Operator kabiny (oczyszczarki) każdorazowo po zakończonym procesie śrutowania zbiera ścierniwo ręcznie a następnie zasypuje zbiornik oczyszczarki w celu ponownego wylorzystania w procesie obróbki strumieniowo - ściernej. W tym rozwiązaniu ścierniwo jest wyłącznie oczyszczane z dużych zanieczyszczeń (kawałków blachy, elementów metalowych itp.) przez zastosowanie sita stalowego montowanego na oczyszczarce. Niestety pył i inne drobniejsze zanieczyszczenia pozostają w ścierniwie, trafiając ponownie do oczyszczarki, i do komory śrutowniczej, co zwiększa zapylenie w komorze. 

 

Oczyszczarki:

W ofercie posiadamy oczyszczarki przystosowane do pracy z różnymi rodzajami ścierniw staliwnych (śrut) i niestaliwnych (elektrokorund, mikrokulki szklane, itp.) Proponowane oczyszczarki  mogą być wykonane w wersji ze sterowaniem pneumatycznym lub elektropneumatycznym. 

Osprzęt do oczyszczarek taki jak zawory powietrzne, zawory ścierniwa wyłączniki (heble) stanowią urządzenia profesjonalnych renomowanych producentów światowych firm (Thompson, Clemco, itp.)

Pojemność oczyszczarek jest dobierana zależnie od potrzeb instalacji i może wynosić od kilkudziesięciu do kilku tysięcy litrów. Wszystkie proponowane oczyszczarki spełniają aktualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

Odpylanie, wentylacja komory śrutowniczej i do piaskowania

Aby zapewnić komfort pracy operatorom kabin piaskarskich i śrutowniczych, w kabinach tych stosowana jest wentylacja wymuszona oraz wysokowydajne urządzenia do odpylania powietrza zasysanego z śrutowni. W zespołach filtracyjnych stosowane są filtry patronowe oczyszczane automatycznie impulsem sprężonego powietrza. Pył zgromadzony przez zespoły filtracyjne trafia do zbiorników umieszczonych pod odpylaczami. Duża powierzchnia filtracyjna oraz wysoka jakość zastosowanych filtrów zapewnia wysoki stopień filtracji i - co za tym idzie - wysoką jakość powietrza po ofiltrowaniu, jak również trwałość i bezobsługowość zastosowanych rozwiązań.

Partnerzy