c.pCO sistema

Ogólne właściwości:

c.pCO sistema to rozwiązanie firmy CAREL do celów zarządzania aplikacjami i systemami HVAC/R. Składa się z programowalnych kontrolerów, interfejsów komunikacyjnych i interfejsów użytkownika, systemów zdalnego sterowania i usług cloud by zapewnić producentom sektora HVAC/R solidny i elastyczny system kontrolny, który można łatwo dostosować by współpracował z szerzej stosowanymi systemami zarządzania budynkami i który może być zintegrowany z własnymi systemami kontrolnymi.

 

c.pCO sistema zapewnia niezawodność i jest zarazem łatwo modyfikowalny by odpowiednio współpracować z jednostkami klimatyzacyjnymi lub chłodniczymi zarówno pod względem wyglądu i funkcji.

Dostępnych jest kilka rozmiarów, zależnie od ilości i typu wejść/wyjść, obecności wbudowanego terminala i rozmiaru pamięci flash. Osłona z tworzywa sztucznego z mocowaniem do szyny DIN zapewnia mechaniczną ochronę układu i ogranicza ryzyko rozładowań elektrostatycznych oraz może opcjonalnie zawierać wbudowany interfejs użytkownika z semigraficznym wyświetlaczem LCD i sześcioma podświetlonymi przyciskami.

 

Więcej:

 

Właściwości sieciowe – gama kontrolerów c.pCO to ewolucja w stronę niespotykanych możliwości sieciowych. Zintegrowany interfejs Ethernet oferuje szeroki wybór protokołów open standard dla łączności lokalnej (Web server, Modbus/TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).

Usługi cloud  – rozwiązanie Plug & Play dla połączeń z platformą tERA. Wszystkie usługi tERA są dostępne zaraz po podłączeniu przewodu Ethernet do domowej lub biurowej sieci bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych.

Nowy system operacyjny – nowy wielozadaniowy system operacyjny zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów systemowych, szerszy zakres typu danych aplikacji (32 bitowe liczby zmiennoprzecinkowe) szybsze działanie aplikacji i niezależne silniki protokołów.

Nowe narzędzie programowania – programowalne kontrolery c.pCO działają w oparciu o pakiet c.suite, zaprojektowany jako zestaw niezależnych modułów, osobnych dla każdego etapu budowy systemu HVAC/R. C.suite pozwala specjalistom z rożnych dziedzin pracować jako zespół nad jednym projektem, zwiększając wydajność każdego członka zespołu.

Interfejs – terminale c.pCO sistema są dostępne jako wersje panelowe lub jednostki naścienne, z alfanumerycznymi wyświetlaczami LED lub graficznymi wyświetlaczami LCD, wyświetlającymi komunikaty w języku Chińskim, Cyrylicy, Arabskim i Japońskim.

Komunikacja – dodatkowe karty komunikacyjne mogą rozszerzyć łączność platformy z różnymi sieciami bezpośrednio lub przez bramki (Modbus®, BACnet™, TCP/IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).

Elastyczność Wejścia/Wyjścia (I/O) –  dzięki opatentowanemu rozwiązaniu ASIC firmy CAREL, wszystkie kontrolery c.pCO posiadają Uniwersalne gniazda wejścia/wyjścia, które mogą być programowane jako analogowe Wejście, cyfrowe Wejście i analogowe Wyjście.

Zastosowania - programowalność serii c.pCO oznacza, że może ona być stosowana dla chillerów, klimatyzatorów wewnętrznych i zewnętrznych, jednostek dachowych, pomp ciepła, kompresorów, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych (AHU) i wielu innych urządzeń.

 

 

pCO sistema

Ogólne właściwości:

 

pCO sistema to rozwiązanie firmy CAREL do celów zarządzania aplikacjami i systemami HVAC/R. Składa się z programowalnych kontrolerów, bramek i interfejsów komunikacyjnych, interfejsów użytkownika i systemów zdalnego sterowania by zapewnić producentom sektora HVAC/R solidny i elastyczny system kontrolny, który można łatwo dostosować by współpracował z szerzej stosowanymi systemami zarządzania budynkami i który może być zintegrowany z własnymi systemami kontrolnymi.

pCO sistema zapewnia niezawodność i jest zarazem łatwo modyfikowalna by odpowiednio współpracować z jednostkami klimatyzacyjnymi lub chłodniczymi za równo pod względem wyglądu i funkcji. Dostępnych jest kilka rozmiarów, zależnie od ilości i typu wejść/wyjść, obecności wbudowanego terminala i rozmiaru pamięci flash. Osłona z tworzywa sztucznego z mocowaniem do szyny DIN zapewnia mechaniczną ochronę układu i ogranicza ryzyko rozładowań elektrostatycznych oraz może opcjonalnie zawierać wbudowany interfejs użytkownika z wyświetlaczem 8x22 LCD i sześcioma podświetlonymi przyciskami. Wejścia i wyjścia są od siebie oddzielone co minimalizuje czas podłączania przewodów i poprawia ochronę przed wyładowaniami.

 

Więcej:

 

  • Interfejs – terminale pCO sistema są dostępne jako wersje panelowe lub jednostki naścienne, z alfanumerycznymi wyświetlaczami LED lub graficznymi wyświetlaczami LCD, wyświetlającymi komunikaty w języku Chińskim, Cyrylicy, Arabskim i Japońskim.
  • Komunikacja – współpraca z najczęściej stosowanymi standardami, bezpośrednio lub przez bramki (Modbus®, BACnet™, Johnson Metasys®, DLL for Windows®, TCP/IP, SNMP, LonWorks®, Konnex®). Możliwość podłączenia do sieci lokalnych i Internetu przez bramkę konwertującą protokół CAREL na TCP/IP Ethernet™ 10 MB/s. Dodatkowo, kontrolery pCO sistema mogą odbierać i wysyłać wiadomości SMS za pomocą modemu GSM. Wszystkie komponenty pCO sistema mogą być podłączane do sieci pLAN bez dodatkowych kart by wymieniać dane i inne informacje.
  • Zawansowana technologia – 32-bitowy mikroprocesor zapewnia szybkie działanie programów wliczając kontrolę szybkich skoków napięcia. Parametry mogą być chronione hasłami na różnych poziomach.

Dzięki dużej pojemności pamięci flash i zegarowi z baterią początkowe wartości są przechowywane przez długi czas.

  • Programowalność - 1tool system firmy CAREL pozwala łatwo dostosowywać oprogramowanie do różnych potrzeb. Oprogramowani można przenosić bezpośrednio z komputera, lub używając klucza ‘plug & play’ lub pamięci USB (w niektórych modelach).
  • Zastosowania – - programowalność serii pCO oznacza, że może ona być stosowana dla chillerów, klimatyzatorów wewnętrznych i zewnętrznych, jednostek dachowych, pomp ciepła, kompresorów, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych (AHU)
Narzędzia programowania

Ogólne właściwości:

 

1tool to narzędzie programowania dla platformy programowalnych sterowników CAREL.

Zawiera pięć różnych środowisk dostępnych dla programistów umożliwiając zarządzanie każdą fazą tworzenia programu: od projektu poprzez testy i debugowanie i uruchomieniu w środowisku produkcyjnym. Podstawowym aspektem tego narzędzie jest integracja. Wszystkie środowiska są ze sobą powiązane by lepiej wspierać tworzenie aplikacji.

Każde środowisko dedykowane jest dla programowania konkretnych funkcji i współpracuje z innymi środowiskami by zapewnić programistom:

• większą niezawodność, dzięki powiadamianiu o błędach w czasie rzeczywistym na etapie projektu;

• ograniczenie czasu tworzenia kodu dzięki nowym funkcjom, przede wszystkim nowym bibliotekom modułów funkcyjnych;

• elastyczność pod względem dostosowywanie oprogramowania do różnych potrzeb.

Wszystkie te cechy, nowa oprawa graficzna i intuicyjność sprawiają, że 1tool jest doskonałym produktem odpowiadającym na rozmaite potrzeby dla zastosowań HVAC/R.

Partnerzy