Zarządzanie energią

Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania zużycia energii składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Rozwiązanie zawiera kontroler pLoads zarządzający obciążeniami elektrycznymi i trójfazowy licznik energii z transformatorem prądu. Jest to idealne rozwiązanie do monitorowania obciążeń i dezaktywowania urządzeń w przypadku przekroczenia ustalonych limitów.

Zarządzanie oświetleniem

Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania oświetlenia i urządzeń nie związanych z żywnością składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Częścią rozwiązania jest kontroler pChrono do zarządzania oświetleniem i urządzeniami nieżywnościowymi t.j. takie jak wyciągi powietrza, kurtyny powietrzne, automaty sprzedające itd. Pozostałe rozwiązania, jak bezprzewodowe źródła zasilania sprawiają, że system jest bardziej elastyczny podnosząc jego użyteczność i rozszerzając zakres jego zastosowań.

System Waterloop

Ogólne właściwości:

 

Heos sistema stanowi rozwiązanie o stałej modulacji dla systemów pętli wodnych w komercyjnych zastosowaniach chłodniczych.

Wykorzystując prostą jednostkę skraplającą wyposażoną w sprężarki śrubowe oraz zaworami elektronicznymi, zapewnione zostają maksymalne osiągi w odniesieniu do wydajności energetycznej, optymalnej konserwacji żywności, łatwości instalacji oraz konserwacji. Każda jednostka może pracować niezależnie od innych oraz w najlepszych możliwych warunkach, zapewniając doskonałą stabilność oraz najwyższą możliwą temperaturę parowania, czyniąc z niej zdecydowanie najbardziej wydajne rozwiązanie dostępne na rynku. Sterowanie temperaturę osiąga się za pomocą zaawansowanego algorytmu, który dostosowuje wydajność chłodzenia w stosunku do zapotrzebowani, w ten sposób gwarantując najwyższą jakość konserwacji żywności.

Ciepło wytworzone przez sprężarkę jest odprowadzane przez pętlę wodną do prostej suchej chłodnicy poza budynkiem, bądź alternatywnie może zostać w łatwy sposób odzyskane do ponownego użytku przez system klimatyzacji.

Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane do działania w synergii, aby osiągnąć najlepsze osiągi we wszystkich możliwych warunkach.

Oszczędność energii, główny cel systemu, jest również zapewnione poprzez sterowanie pętlą wodną, wykorzystując wyspecjalizowany sprzęt, który zarządza komponentami głównymi, takimi jak sucha chłodnica, pompy oraz zawory rozdzielcze.

Uruchamianie zostało uproszczone poprzez zastosowanie szaf wystawowych typu plug & play, o prostej procedurze konfiguracyjnej, która oszczędza czas oraz pracę, podczas gdy całkowita kontrola nad jednostką, połączona z algorytmami diagnostyki prewencyjnej, pomaga unikać awarii oraz zaplanować konserwacje.

 

Więcej:

 

 • Technologia DC: Sprężarki o zmiennej prędkości z silnikami DC pozwalają na znaczącą oszczędność energii poprzez zagwarantowanie optymalnego działania przy częściowych obciążeniach (które stanowią większość działania). Stałe silniki magnetyczne pozwalają na mniejsze rozpraszanie energii oraz zwiększoną wydajność. Szeroki zakres modulacji zapewnia najlepsze warunki działania, gwarantując poprawioną stabilność oraz redukcję w ilości cyklów ON/OFF.
 • Elektroniczny zawór rozprężny z silnikiem krokowym
 • Modulacja zapewniona przez elektroniczny zawór rozprężny zapewnia znaczące oszczędności w trakcie całego cyklu chłodzenia, przede wszystkim podczas zarządzania w idealnej synchronizacji ze sprężarką o zmiennej prędkości, pozwalając na stałą kontrolę nad temperaturą parowania, aby zapewnić wydajność we wszystkich warunkach działania. 
 • Zaawansowane systemy sterowania
 • Wykorzystanie zaawansowanych systemów sterowania oraz znacząca ilość informacji pozyskanych z zarówno system oraz sterownika szafy wystawowej oznacza, że wprowadzone mogą zostać algorytmy przewidujące, które mogą uprzedzać awarie i/lub przerwy w działaniu.
 • Odzyskiwanie ciepła pomiędzy różnymi systemami budynku
 • Ciepło wytworzone przez jednostki skraplające wyposażone w zintegrowane sprężarki może zawsze zostać odzyskane. Najbardziej elastyczne oraz praktyczne rozwiązanie obejmuje instalację pompy ciepła woda/woda, w której źródłem zimna jest woda używana na etapie skraplania w szafach wystawowych.

 

Rozwiązania dla szaf i pomieszczeń chłodniczych

Ogólne właściwości:

 

Kontrolery serii mpx to najkompletniejsza i najsolidniejsza gama instrumentów elektronicznych umożliwiających sterowanie złożonymi systemami jednostek chłodniczych lub zespołów chłodniczych, które muszą działać w sposób ‘skoordynowany’. mpx zapewnia następujące innowacyjne funkcjonalności:

 • - zawansowaną elektronikę
 • - doskonałe parametry sterowania jednostkami chłodniczymi
 • - eleganckie wzornictwo
 • - uproszczone metody produkcji, w szczególności:

            -- montaż i okablowanie dzięki zastosowaniu łączników Molex®

            -- ustawianie parametrów pracy przez ściąganie ich na instrumenty połączone w sieci

            -- końcowe testy jednostek chłodniczych z zastosowaniem wbudowanej procedury  autotest.

 

Więcej:

 

Wyjątkowa moc i uniwersalność serii mpx zapewnia użytkownikowi następujące funkcje:

 • Rozmrażanie o zadanym czasie, dzięki zegarowi czasu rzeczywistego z baterią
 • Możliwość zarządzania, poprzez mpxLAN, układami wielo parownikowymi (systemy wielu szaf, chłodnie z szeregiem parowników)
 • Zgodność z normami:
 • Trzecia sonda wielofunkcyjna (EN 441)
 • Wyświetlacz  (EN 441)
 • Rejestrowanie alarmów (HACCP)
 • Bezpieczeństwo elektryczne (CE, EMC)
Transkrytyczna seria pRack

Ogólne właściwości:

 

pRack to kompleksowe rozwiązanie CAERL dla potrzeb zarządzania centralnymi jednostkami chłodniczymi CO2.

 Jest to idealne rozwiązanie spełniające wiele oczekiwań rynku takich jak:

• duża liczba wejść i wyjść dla celów kontroli;
• innowacyjne algorytmy zarządzania oszczędzające energię;
• kompatybilność z głównymi standardami urządzeń regulujących na rynku;
• szeroki zakres możliwości integracji/monitoringu.

Bogate doświadczenie CAREL w sektorze chłodnictwa pozwoliło na stworzenie nowego systemu kontroli z serii pRack. Oferta poszerzyła się o innowacyjny produkt zaprojektowany do celów zarządzania jednostkami chłodniczymi w postaci dynamiki chłodzenia dwutlenkowego.
Nowa transkrytyczna platforma pRack, idealna dla systemów wykorzystujących CO2, umożliwia bezpośrednią kontrolę wszystkich komponentów jednostek chłodniczych opartych na CO2 za pomocą tylko jednego systemu kontroli:

 - sprężarek średniej temperatury

- chłodnic gazowych

- intercoolerów

- zaworów wysokociśnieniowych

- zaworów gromadzącego się gazu (flash gas)                                   

 

Więcej:      

 

 • EEVS: Synchronizacja elektronicznych zaworów rozprężnych
 • Bezpośrednie zarządzanie 2 krokowymi elektronicznymi zaworami rozprężnymi optymalizujące prace systemu zwiększając interakcję między jednostkami chłodzącymi a zaworami i bezpieczeństwo instalacji dzięki technologii ultracap.
Seria pRack standard

Ogólne właściwości:

 

pRack  jest kompleksowym rozwiązaniem CAREL dla potrzeb zarządzania centralnych jednostek chłodniczych.

Jest idealnym rozwiązaniem odpowiadającym na oczekiwania rynku:

 • duża liczba wejść i wyjść dla celów kontroli;
 • innowacyjne algorytmy zarządzania oszczędzające energię;
 • kompatybilność z głównymi standardami urządzeń regulujących na rynku;
 • szeroki zakres możliwości integracji/monitoringu.

pRack zaspokaja większość potrzeb istniejących na rynku, może być stosowany do kontroli zarówno małych i dużych instalacji. pRack może zarządzać dwiema liniami ssącymi i dwiema liniami kondensacyjnymi za pomocą jednego kontrolera. Platforma pRack standard jest wzorem dla innych produktów na rynku, jego solidność i wytrzymałość opierają się na:

- prostocie
- elastyczności
- konfigurowalność
- energooszczędności
- możliwości optymalizacji systemu

Więcej:

 

DSS Double System Synchronization (podwójna synchronizacja systemu)

W przypadku instalacji kaskadowych, instalacja niskiej temperatury komunikuje się z instalacją temperatury średniej by optymalizować pracę całego sytemu. Komunikacja między instalacjami poprawia responsywność systemu na zmieniające się warunki pracy.

Rozwiązania dla agregatów skraplających

Ogólne właściwości:

 

Hecu Sistema jest rozwiązaniem firmy CAREL przeznaczonym dla chłodnictwa komercyjnego, zaprojektowanym dla wysokiej wydajności energetycznej jednostek skraplających, które wykorzystują tradycyjne czynniki chłodzące HFC lub neutralne czynniki chłodzące, takie jak CO2.

Właściwości wyróżniające system to wykorzystanie technologii sprężarek śrubowych oraz synchronizacja z jednostkami chłodzącymi w czasie rzeczywistym. Hecu sistema spełnia wymagania najnowszych standardów dotyczących równowagi środowiskowej odnoszących się do zużycia energii (dyrektywa Eco-design) oraz wykorzystania czynników chłodzących o niskim poziomie GWP (rozporządzenie F-Gas). Stabilne sterowanie oznacza wysoką jakość konserwacji żywności oraz znaczący spadek produkcji odpadów.

Hecu sistema jest również kompatybilny ze wszystkimi kontrolerami firmy CAREL, które mogą monitorować każdy pojedynczy system lub grupy systemów, oraz oferują tablice rozdzielcze pozwalające na uproszczoną interpretację oraz analizę działania systemu.

 

Więcej:

 

 • Rozwiązanie zgodne z europejskimi oraz międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi przyjęcia czynników chłodzących o niskim poziomie GWP oraz osiągania wyższej wydajności energetycznej podczas pracy z obciążeniem częściowym
 • Dostępny zarówno dla tradycyjnych czynników chłodzących HFC oraz neutralnych czynników chłodzących, takich, jak CO2
 • Niska emisja dwutlenku węgla systemu chłodzenia, o szczególnym znaczeniu dla branży detalicznej
 • Wysoka jakość żywności, a tym samym mniej odpadów
 • Uproszczone inicjatywy zarządzania energią poprzez wykorzystanie narzędzi łączności oraz dostępność pełnych informacji w każdym systemie
 • Narzędzia analizujące dane dla optymalizacji systemu oraz konserwacji zapobiegającej
Seria uRack

Ogólne właściwości:

 

Seria µRack CAREL to gama kompaktowych i oszczędnych kontrolerów parametrycznych, które są łatwe w montażu i użytkowaniu oraz umożliwiają całkowitą kontrolę małych zespołów sprężarek, z możliwością zarządzania maksymalnie 5 wyjściami przekaźnikowymi do kontroli takich urządzeń jak sprężarki i wentylatory.

Połączenia elektryczne wyposażone są w szybkozłącza skracając czas i bezpieczeństwo połączeń urządzeń. Można też stworzyć zestawy kablowe, gdy kontroler zainstalowany jest na linii produkcyjnej. Korzystając z wyjścia PMW kontroler może też sterować prędkością wentylatora skraplacza. Seria opcjonalnych modułów poszerza zakres działania narzędzia, pozwalając na szybkie programowanie z wykorzystaniem klucza sprzętowego nawet, gdy narzędzie jest wyłączone oraz połączone z systemem nadzoru dla kompleksowego monitorowania systemu.

Zespoły sprężarek ze zmiennym ciśnieniem kondensacji mogą być kontrolowane jeśli instalacja (gablota-chłodnia) wyposażona jest w zawory elektroniczne. Jedna z bardzo innowacyjnych funkcjonalności pozwala jednemu kontrolerowi zarządzać mieszanym systemem zespołów sprężarek z dwoma obwodami chłodniczymi, jednym skraplaczem i dwoma punktami ssącymi.

Dostępne funkcjonalności wymiary, prosta instalacja i połączenia sprawiają, że kontrolery te są idealnym rozwiązaniem dla potrzeb zarządzania zespołami sprężarek.

 

Więcej:

 

 • kompaktowe rozmiary;
 • model z mocowaniem panelowym lub DIN;
 • wysoka niezawodność zagwarantowana zastosowaniem standardowej platformy sprzętowej;
 • ergonomiczny i wysoce wydajny wyświetlacz z ikonami;
 • proste okablowanie;
 • kompleksowe zarządzanie zespołem sprężarek

Partnerzy