Panel elektryczny dla centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych (AHU)

W dzisiejszym złożonym nowoczesnym społeczeństwie, dobrobyt i komfort są szczególnie istotne. Odpowiednie nawilżenie powietrza, poza ograniczaniem pyłów zawieszonych, umożliwia ludziom w zamkniętych przestrzeniach zdrowe oddychanie bez problemów powodowanych suchością dróg oddechowych. Ograniczenie parowania przez skórę dzięki poprawnemu nawilżeniu powietrza zmniejsza także uczucie zimna, co pozawala na obniżenie temperatury i zaoszczędzeniu energii na ogrzewanie oraz ograniczenie dyspersji ciepła pomiędzy przestrzeniami wewnątrz i na zewnątrz. Jednostki wentylacyjno-klimatyzacyjne składają się z różnych komponentów, z których każdy odpowiada za konkretny proces. Modułowość jest najbardziej oczywistą cechą jednostek wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jako że te urządzenia są projektowane według konkretnych wymagań. Mogą one spełniać różne funkcje w zależności od pory roku:

 • mieszanie, filtrowanie i przepływ pomiędzy powietrzem recyrkulowanym i świeżym;
 • wstępne i ponowne ogrzewanie powietrza;
 • chłodzenie powietrza
 • nawilżanie i osuszanie powietrza

Podczas sezonu zimowego, suche powietrze zwiększa poziom pyłu w powietrzu. Dzięki odpowiedniemu nawilżeniu, jakość powietrza we wnętrzach może być podniesiona poprzez ograniczenie koncentracji pyłu w wyniku mniejszej fragmentacji włókien jak i większej tendencji cząstek do łączenia się, co pozwala na ich łatwiejsze filtrowanie. Budynki biurowe często zawierają też pomieszczenia innego typu. To komplikuje projektowanie systemów i dystrybucje energii i tworzy potrzebę integracji w celu optymalizacji kosztów operacyjnych. Dobre samopoczucie ludzi w środowisku pracy jest niezbędne dla wysokiej produktywności. Jednak podnoszenie komfortu nie jest jedynym zastosowaniem.

Stabilne otoczenie z odpowiednimi warunkami jest niezbędne by przechowywać kosztowne dzieła sztuki i obiekty. Jeśli płótno stale zmienia rozmiar, obraz którego rozmiary się nie zmieniają, zostaje trwale uszkodzony. Drewno i pergaminy także ulegają zniszczeniu w krótkim czasie, jeśli suche otoczenie sprawia że zaczynają pękać.

Panel elektryczny dla cateringu i witryn grzewczych

CAREL oferuje szereg rozwiązań dla witryn grzewczych (bemarów), retarderów i blast chillerów z kompletną gamą terminali użytkownika. Wersja pełna wyposażona w graficzny wyświetlacz spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników zawsze szukających innowacyjnych rozwiązań. Szeroka gama dostępnych produktów spełnia wszelkie wymagania, zapewniając, że użytkownicy końcowi otrzymują odpowiednio przechowywany produkt wysokiej jakości. Urządzenia najnowszej generacji wyposażone są funkcje zarządzania HACCP. To umożliwia kontrolę temperatury przechowywanej żywności, zgodnie z wytycznymi HACCP. Parametry ustawia się bezpośrednio za pomocą urządzenia. Można ustawiać limity czasu i temperatury zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania żywności. Kontroler automatycznie monitoruje jednostkę, wykrywając wszystkie sytuacje krytyczne. Program standardowy umożliwia pełną kontrolę nad retarderem czy blast chillerem, ustawianie cykli pracy, nastawę czasu, zmiennej temperatury i wilgotności. Kontroler retarderów wyposażono też w regulator wilgotności powietrza dzięki szerokiemu zakresowi nawilżaczy elektrodami izotermicznymi CAREL humiSteamtype. Kontroler blast chillera może niezależnie sterować temperaturą kontrolną i „punktu ciepła”, decydując którą wartość wyświetlać i której używać by kontrolować jednostkę w różnych warunkach. Po rozpoczęciu cyklu pracy blast chillera, kontroler przyjmuje najlepszą strategię by doprowadzić temperaturę żywności do wartości wymaganej w określonym czasie. To rozwiązanie zapewnia kontrolę temperatury przechowywanej żywności zgodną z wytycznymi HACCP, informując o sytuacjach krytycznych dotyczących limitów temperatury czy czasu. Parametry mogą być konfigurowane bezpośrednio z urządzenia lun przez system nadzoru, jeśli jest dostępny.

Panele elektryczne dla chłodni

W przechowywanie żywności stosuje się różne procedury, w zależności od czasu przechowywania:

Chłodzenie, w przypadku krótkotrwałego przechowywania (0…7 °C).

Mrożenie, głębokie mrożenie i liofilizacja dla przechowywania przez dłuższy czas.

Żywność głęboko mrożona musi osiągnąć temperaturę -18 °C w mniej niż 4 godziny, podczas gdy dla zwykłego zamrażania osiągnięcie temperatury -18 °C może trwać dłużej. Podczas liofilizacji produkt jest suszony po procesie wymuszonego odparowania wilgoci w nim zawartej.

W przemyśle spożywczym, chłodzenie to jeden z najdelikatniejszych i złożonych procesów, jako że żywność musi być przetrzymywana w różnych temperaturach w zależności od etapu przetwarzania. Chłodzenie spowalnia rozwój bakterii w pożywieniu. Technika opiera się na bardzo szybkim i intensywnym działaniu niskich temperatur, zapewniającym zachowanie organoleptycznych właściwości żywności i wydłużającym czas przechowywania. Systemy projektowane i instalowane na skalę przemysłową jak i te dla klientów indywidualnych opierają się na standardowych procedurach i technikach. Chiller to tylko jeden z elementów bardziej złożonego systemu, który pozwala parownikowi wyznaczyć idealny poziom wymiany ciepła konserwując żywność.

Chłodnie to kluczowy punkt w łańcuchu chłodniczym. Odpowiednie zarządzanie ma pozytywny wpływ zarówno na jakość przechowywanego pożywienia jak i na środowisku pod względem oszczędzania energii. Zawartość chłodni jest często bardzo cenna i wymaga poważnych i niezawodnych rozwiązań technologicznych.

W zależności od typu żywności lub systemu, chłodnie można podzielić na:

 • Wykorzystujące standardową temperaturę (>0 °C, na przykład dla przechowywania owoców i warzyw)
 • Wykorzystujące niską temperaturę (<0 °C, na przykład dla przechowywanie mięsa)
 • Wolnostojące (ze zintegrowaną sprężarką/skraplaczem)
 • Z osobnym skraplaczem lub jednostki ‘wszystko w jednym’
 • Centralne (bez zintegrowanej sprężarki, z osobnym, zdalnym zespołem sprężarek).

 

Zwykle, chłodni ze zintegrowanymi skraplaczami lub jednostek ‘wszystko w jednym’ używa się w małych sklepach, podczas gdy chłodnie z zespołem sprężarek stosowane są w supermarketach i centrach dystrybucji. Główne urządzenia, które zwykle muszą być sterowane za pomocą elektronicznego kontrolera to:

 • Czujniki mierzące temperaturę pomieszczenia i rozmrażania (jeśli występuje)
 • Sprężarki
 • Grzałki rozmrażania
 • Wentylatory parownika
 • Oświetlenie
 • Przełącznik drzwi
 • Alarmy
 • Wentylatory skraplacza

CAREL oferuje swoim klientom różnorodne typy paneli elektrycznych opartych na zawansowanych kontrolerach, które są łatwe w użyciu i niezwykle elastyczne.

Panel elektryczny dla zespołów sprężarek

Zespół sprężarek to najważniejszy i najbardziej skomplikowany układ elektromechaniczny w systemie chłodniczym. Zapewnia chłodzenie żywności w każdej jednostce chłodzącej i powiązanych pomieszczeniach przetwórczych. System CAREL dla handlu detalicznego został zaprojektowany by zaspokoić potrzeby producentów oferując im i instalatorom kompletną linię produktów odpowiadającą ich wysiłkom projektowym. Od ograniczonej liczby prostych hermetycznych sprężarek lub dużych zespołów po sterowane inwerterem lub pojemnościowe półhermetyczne i hermetyczne sprężarki. Pod względem oszczędzania energii, zespół sprężarek może działać na wiele sposobów, a moc jest tu bardzo istotna: wszystkie nasze rozwiązania skupiają się na tym aspekcie. Zastosowanie proporcjonalnych elektronicznych zaworów rozprężnych E2V, w połączeniu z możliwościami elektronicznych kontrolerów pozwala na optymalizację równowagi energetycznej. Carel oferuje dwie platformy do zarządzania zespołami sprężarek: μRack i pRack. Seria

μRack składa się z szeregu kompaktowych kontrolerów parametrycznych, niedrogich i łatwych w użytkowaniu i montażu w ramach małych systemów z następującą charakterystyką:

 • wydajny wyświetlacz przedstawiający monitorowane zmienne;
 • mocowanie na szynie DIN lub w formie panelowej i w kompletnych zestawach z akcesoriami;
 • jasne i czytelne ikony przedstawiające status działania i odchylenia;
 • wyjście PWM regulujące działanie wentylatora skraplacza z pomocą kontrolera prędkości;
 • praca ze zmiennym ciśnieniem skraplania zwiększającym wydajność sprężarek;

trzy poziomy dostępu przeglądania i programowani parametrów: (użytkownik, instalator, producent) z możliwością wielokrotnego przypisywania parametrów różnym poziomom. pRack jest idealnym rozwiązaniem zaspokajającym liczne potrzeby rynku w kwestii kontroli i zarządzania bardziej złożonymi i zawansowanymi centralnymi zespołami sprężarek (tj. układami z CO2):

 • pRack jest idealnym rozwiązaniem dla zaspokajania wielu potrzeb rynku od zarządzania i kontroli po kompleksowe i zaawansowane scentralizowanie sprężarek racks (i.e. CO2 chłodzenie):
 • duża liczba wejść i wyjść dla celów kontroli;
 • innowacyjne algorytmy zarządzające umożliwiające oszczędność energii;
 • unikalne oprogramowanie w sześciu językach, kompatybilne z różnymi rozmiarami sprzętu i z szerokim zakresem możliwości integracji/monitoringu;
 • możliwość oddzielenia kontrolera sprężarki od kontrolera wentylatora poprzez dedykowany interfejs użytkownika i lokalne połączenie sieciowe pomiędzy kontrolerami;
 • znaczące ograniczenie kosztów połączeń elektrycznych odległych wentylatorów.
 • Kontrola zmiennej wydajności dzięki dedykowanym wyjściom dla inwertera sprężarki i/lub kontroli inwertera/odcięcia wentylatorów skraplaczy;
 • praca ze zmiennym ciśnieniem skraplania zwiększającym wydajność sprężarek.
Panele elektryczne dla istniejących instalacji

Ile systemów chłodzenia i klimatyzacji istnieje na całym świecie? Bez względu na to jaka to dokładnie liczba z całą pewnością jest bardzo duża.

Modernizacja starych systemów, tak by spełniały nowe wymogi środowiskowe jak również stwarzały nowe możliwości biznesowe jest z pewnością ciekawą perspektywą. Uzupełnianie istniejącej instalacji w celu umożliwienia stałego i szczegółowego nadzoru zgodnie z regulacjami HACCP pozwala użytkownikom na:

 • kontrolowanie temperatury istniejących chillerów za pomocą nieinwazyjnych systemów, unikając konieczności wymiany elektroniki samych jednostek chłodniczych;
 • ograniczenie okablowania wykorzystując technologię bezprzewodową co znacząco obniża koszty instalacji;
 • uproszczenie procedur rejestrowania danych;
 • rejestrowanie i monitorowania danych systemu;
 • zapobieganie i/lub identyfikację zdarzeń potencjalnie krytycznych i automatyczne informowanie administratora systemu za pośrednictwem wiadomość email, SMS, lub faxu by podjąć działania korygujące;
 • przetwarzanie raportów, tabel i automatycznych wykresów by zapisywać i archiwizować dane systemu zgodnie z regulacjami HACCP, ograniczając czas wymagany na wypełnianie odpowiednich formularzy;
 • monitorowanie systemu, także zdalne;
 • otrzymanie wszystkich niezbędnych części od jednego dostawcy.

CAREL oferuje kompletny pakiet z elektrycznym panelem wyposażonym w sterownik zaworu i elektroniczny zawór. Jest to rozwiązanie plug & play pozwalające na szybką instalację na miejscu. Sterownik obsługuje prosty sygnał włącz/wyłącz z mechanicznego termostatu i zajmuje się resztą. Nie są wymagane specjalne ustawienia, ponieważ wstępna konfiguracja ma miejsce podczas produkcji. Stary termostat mechaniczny można łatwo zastąpić bez specjalnych modyfikacji systemu i bez konieczności zmiany konkretnych parametrów kontrolnych, co nie zawsze jest łatwe dla instalatorów i należy raczej do zadań personelu biura projektów technicznych.

Panel elektryczny do kontroli prędkości i wydajności wymienników ciepła

Ogólnie, wymienniki ciepła, czy to w zastosowaniach powietrze/powietrze czy powietrze/woda (tj. skraplacze) mają spore znaczenie pod względem wydajności i generowania energii. Urządzenia te są niezbędne dla poprawnego zaprojektowania cyklu chłodzenia i muszą być odpowiednio kontrolowane, więc wymagają kontroli elektronicznej. Pojawienie się na rynku sterowanych elektronicznie silników bezszczotkowych umożliwiło dokładniejszą kontrolę i ograniczenie zakłóceń. Carel posiada w ofercie szereg programowalnych kontrolerów (pCO) mogących zarządzać takimi sygnałami poprzez łącze szeregowe, upraszczając okablowanie i instalacje oraz umożliwiając zarządzanie dużą ilością informacji w czasie rzeczywistym i natychmiastową reakcję w razie awarii lub odchyleń. Nie jest to jedyna propozycja zaspokajająca potrzeby rynku: Carel uzupełnia swoją ofertę o gamę inwerterów spełniając wszelkie oczekiwania klientów. Zintegrowane z panelami lub jako część ogólnego rozwiązania, tworzą one unikalny i wartościowy pakiet umożliwiający standaryzację, ograniczenie kosztów i dodanie nowych pozycji uzupełniających katalog naszych klientów. Będą oni w stanie wyposażyć swoje doskonałe produkty w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Stosuje się wiele typów wymienników ciepła a CAREL jest w stanie zaproponować rozwiązania dla wszystkich zastosowań i potrzeb w zależności od dostępnego miejsca, obciążeń i rodzaju zastosowanych silników dobierając odpowiednie urządzenia kontrolne.

CAREL posiada główne międzynarodowe certyfikaty przemysłu wentylacyjnego. Kontroler pCO, serce systemu kontroli, posiada moduły oprogramowania do zarządzania bezszczotkowymi wentylatorami, umożliwiając wykorzystywanie zalet tych produktów. Szeregowa komunikacja Modbus umożliwiaj łatwą i pełną współpracę z siłownikami, upraszcza okablowanie i ogranicza zajmowaną przestrzeń. Panel kontrolera jest mniejszy dzięki mniejszej liczbie elementów elektromechanicznych, jako że przełączniki elektromechaniczne nie są już wymagane do kontroli zasilania.

Partnerzy