Czujniki temperatury

 Temperature sensors - Summary of selection guide

 

Oferta CAREL składa się z coraz bardziej zawansowanych i kompletnych globalnych rozwiązań.

Dlatego CAREL zaprojektowała całą gamę czujników by zaspokoić potrzeby instalatorów i producentów HVAC/R, jak również dla potrzeb kontroli własnej linii nawilżaczy CAREL. Gama została wzbogacona o najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne, uwzględniając nowe międzynarodowe standardy w atrakcyjnych cenach.

Przetworniki ciśnienia

Sensor pressure transducer - Summary of selection guide

Przetworniki ciśnienia, oprócz tego, że dostępne są w wersjach ratiometrycznych, teraz gwarantują też lepsze działanie pod względem precyzji, obsługi  skoków ciśnienia wyższego zakresu temperatur pracy i wytrzymałości na drgania.

Czujniki temperatury/ wilgotności i jakości powietrza

Temperature / humidity and air quality sensors - Summary of selection guide

 

Czujniki CAREL oprócz uznanych właściwości wyróżniających je na rynku, są bardzo wszechstronne i mogą zaspokajać bardzo różne potrzeby. Wszystkie czujniki zostały tak zaprojektowane, by móc współpracować nie tylko ze sterownikami CAREL, ale także z najczęściej stosowanymi standardami na świecie.

Czujniki bezprzewodowe

Wireless sensors - Summary of selection guide

 

System rTM dostępny jest pod nowymi kodami produktowymi, jako że wprowadzone udoskonalenia pod względem protokołu komunikacji bezprzewodowej ZigBee oznaczają, że nie jest ona kompatybilna z poprzednimi seriami.

System rTM  CAREL składa się z następujących komponentów:

 • Czujniki zasilane bateriami:
 • - dwie wersje dla dwóch szczególnych zastosowań:
 • Czujnik temperatury zainstalowany wewnątrz witryny, wersja SE BP (Built-in Probe);
 • Czujnik z dwoma zewnętrznymi czujnikami NTC i dwoma wejściami cyfrowymi, wersja SE EP (External Probe) dla witryn i chłodni;
 • -czujnik zasilany napięciem 12 do 24 Vac;
 • Czujnik z dwoma zewnętrznymi czujnikami NTC i dwoma cyfrowymi wejściami, wersja EP1/Router SE (External Probe)  dla witryn i chłodni. Urządzenie wyposażono też w funkcje Routera;
 • Punkt dostępu. Bezprzewodowy odbiornik odbierający dane z różnych czujników w sieci ZigBee™, udostępniając te dane kontrolerowi poprzez Modbus® RTU. Do 30 czujników może być bezpośrednio powiązanych z punktem dostępu, lub do 60 jeśli użyto jednego lub więcej Routerów. Kontroler (PlantVisorPRO lub PlantWatchPRO) ma więc dostęp do wszystkich zmiennych w systemie rTM SE;
 • Router. Używany gdy odległość między czujnikami a Routerem przekracza 30 m lub jeśli w sieci znajduje się więcej niż 30 czujników. W sieci bezprzewodowej może znajdować się do 60 routerów, z czego 48 jest widocznych dla sterownika. Punkt dostępu automatycznie przypisuje adresy szeregowe w porządku podłączenia, zaczynając od 200 po 247;
Wykrywacze wycieku gazu

Gas leakage detectors - Summary of selection guide

 

Ogólne właściwości:

 

Dla potrzeb wykrywania gazów chłodniczych CFC, HFC i CO2, CAREL oferuje nową gamę czujników stworzonych do wymagań w dziedzinach przemysłowego chłodnictwa i klimatyzacji (supermarkety, centra handlowe, inne miejsca publiczne) oraz dla jednostek wymagających stałej kontroli i monitoringu, informując o statusie systemu. Dzięki temu można ograniczyć problemy spowodowane ulatnianiem się gazów.

 

Więcej:

 

 • zapobiega przestojom pracy systemu i znaczącym stratom finansowym spowodowanym niewłaściwym przechowywaniu żywności, co oznacza oszczędność kosztów;
 • ogranicza emisję gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto;
 • czuwa nad bezpieczeństwem ludzi pracujących w pobliżu działających jednostek chłodniczych;
Liczniki energii

 

Energy Meter - Summary of selection guide

 

Są to przyrządy pomiarowe przeznaczone do wykrywania głównych parametrów prądowych i zużycia podłączonych obciążeń.

Rejestrują zużycie i pozwalają na kompletną i szczegółową analizę, umożliwiając:

 • identyfikację gdzie i kiedy następuje zużycie;
 • identyfikację niewłaściwego działania i użytkowania;
 • diagnozę usterek i niewłaściwej absorpcji;
 • ocenę wpływu czynności, które należ podjąć by zwiększyć energooszczędność.
Urządzenie ochronne i sygnalizujące

Protection and signaling devices - Summary of selection guide

 

Wiedza na temat krytycznych punktów instalacji pozwala zapobiegać powstawaniu problemów mogących skutkować nawet zatrzymaniem całego systemu.

Nowe czujniki dymu i pożaru cechują się kompaktowymi wymiarami i funkcją auto-kalibracji. To sprawia, że można je stosować w każdych warunkach nie obniżając ich dokładności.

Podobnie czujnik przeciw zamarzaniu jest niezbędny przede wszystkim w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, by chronić wymienniki ciepła.                             

Potwierdzając swoją rolę jako dostawcy globalnego, CAREL oferuje również czujniki dla żywności, wyłączniki przepływowe i różnicowe przełączniki ciśnienia.

Partnerzy